Chockhöjning av hyror mest en bluff

Kommunala bostadsbolaget Toarpshus föreslår en chockhöjning av hyrorna i Dalsjöfors. Men höjningen liknar en förhandlingsbluff.
Höjningen - 7,8 procent - skulle innebära en av de största höjningarna i landet. Och de beror på att bostadsbolaget har en mycket kärv ekonomisk situation. Därför vill hyresgästföreningen att kommunen griper in och stöttar Toarpshus ekonomiskt. Men Toarpshus VD, Sven Liljegren, säger att bolaget egentligen inte menar allvar. - Förslaget på hyreshöjningen motsvarar bara vad vi vill ha för att klara ekonomin, säger Sven Liljegren.