Göteborg ska bli en Fair Trade City

Nu trycker facket på för att Göteborg ska bli en Fair Trade City – en rättvis handel-stad. Tjänstemännen i SKTF vill att kommunen nu ska fatta beslut om etisk hänsyn vid upphandling.

Det handlar om att mänskliga rättigheter respekteras när varor produceras, att barnarbete inte tillåts, att det finns minimilöner och att anställda får vara fackligt engagerade.

En rättvisemärkt kommun ser till att egna inköp är rättvisemärkta, men också att det finns ett utbud i butiker, restauranger, caféer och på arbetsplatser.

Konsumentnämnden i Göteborg har föreslagit en utredning men frågan är bordlagd i kommunstyrelsen sen två år tillbaka.