USA:s finansminister avgår

En ledande medlem av USA:s regering lämnar sin post. På fredagen lämnade Paul O'Neill in sin avskedsansökan efter en rad kontroverser, men också som ett direkt resultat av problemen i amerikansk ekonomi, rapporterar SR:s korrespondent Anders Ask.
Paul O'Neill är den första minister som lämnar Bushregeringen, och avgången kommer inte helt överraskande. Kritiken mot honom har varit omfattande, allt från att han varit alltför optimistisk om den ekonomiska utvecklingen i USA via att vara alltför otydlig med han egentligen vill till att han inte sagt eller gjort något alls, trots fortsatta problem i den amerikanska ekonomin. O'Neill har gått emot Bush Han har också gått emot presidenten i vissa centrala frågor, till exempel när det gäller Bushs beslut att införa de ståltullar som orsakade en hård strid mellan inte minst EU-länderna och USA. Enligt uppgift avgår också O'Neill på uppmaning av Vita Huset - även en annan ledande medlem av presidentens ekonomiska expertstab lämnar sitt uppdrag, en stab som Bush nu sägs vill omgruppera och förnya. Krav på att få ordning på ekonomin Skälet är naturligtvis att den amerikanska allmänheten i opinionsmätningar gjort klart att den viktigaste frågan framöver är att få ordning på ekonomin. Samma undersökningar visar att den på just det området har större förtroende för demokraterna än för de styrande republikanerna med president Bush i spetsen. På fredagen kom för övrigt ännu ett bevis på problemen i ekonomin: arbetslösheten steg i november till sex procent, vilket är den näst högsta månadssiffran sedan augusti 1994. Antalet sysselsatta minskade med 40 000 personer jämfört med i oktober, och novemberstatistiken var betydligt sämre än vad ekonomerna här räknat med.
Anders Ask, New York