V-folk till finansen

Vänsterpartiet har anställt tre personer som ska arbeta för partiet i finansdepartementet
Planeringschef blir Karin Edlund, tidigare politisk sekreterare i vänsterpartiets riksdagskansli i skattefrågor. De båda övriga är Jonas Olofsson, ekonom och tidigare sakkunnig i riksdagskansliet, och Bo Leinerdal, som är biträdande partisekreterare i vänsterpartiet.