Över 90.000 i Eskilstuna

Eskilstunas befolkning har ökat med knappt 2000 personer under de senaste fyra åren.
Det betyder att befolkningen nu har överstigit 90.000 invånare. Den senaste gången Eskilstunas invånarantal översteg 90.000 var 1981.