Svensk-dansk sämja om flyktingar

De upprörda tongångarna mellan svenska och danska politiker om Danmarks flyktingpolitik har ersatts av tal av om vikten av ökat samarbete istället. Att Sveriges regering inte längre är kritisk tillbakavisas dock av integrationsminister Mona Sahlin, rapporterar SR:s korrespondent Hans Zillén.
För ett år sedan var svenska och danska politiker i luven på varandra om asyl- och flyktingpolitiken. Danmarks planer för att kraftigt minska flyktinginvandringen möttes av hård svensk kritik, och danskarna reagerade upprört. Annorlunda tongångar Nu låter det helt annorlunda, trots att åtstramningarna lett till att många fler asylsökande söker sig till Sverige istället. När integrationsministrarna från Sverige, Danmark och Norge möttes i Helsingör på fredagen var det inte tal om att komma med kritik mot att danskarna genom sin tuffare politik skulle ha vältrat över problem på grannländerna. Istället prisades vikten av ökat samarbete, att länderna ska lära av varandra när det gäller integration, att godkännandet av en utländsk utbildning i ett nordiskt land ska gälla också i de andra och att kvinnorna ska få bättre hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. ”Vi har fortsatt olika syn” Det betyder däremot inte att den svenska regeringen inte längre är kritisk mot den danska politiken, säger integrationsminister Mona Sahlin. – Vi har ju fortfarande olika syn på själva asylreglerna, och också delar på det man gör i integrationen. Där tycker vi olika, men däremot måste vi samarbeta med de andra nordiska länderna om att lära om integrationen, säger Sahlin.
Hans Zillén, Köpenhamn