Nytt sågverk kan ge flera hundra nya jobb i Norrköping

Skogsföretaget Rörvik Timber planerar att bygga ett nytt sågverk i Norrköping eller i Oxelösund. Det nya sågverket kommer att ge minst ett par hundra nya jobb och just nu pågår diskussioner med de berörda kommunerna:

- Båda kommunerna har visat oss markområden som passar oss väldigt bra, säger Per Rodert, vd i Rörvik Timber.

Det nya sågverket ska producera sågade trävaror av i huvudsak gran. Enligt Per Rodert blir det ett viktigt komplement till de anläggningar som bolaget redan driver i området. Det handlar bland annat om furusågverket i Boxholm, som just nu är under utbyggnad, och klentimmersågen i Linghem, som Rörvik tog över i somras.

- Det här är ju ett led i en långsiktig strategi som vi har haft i Östergötland och Sörmland för att stärka vår position när det gäller sågade trävaror i det här området.

Norrköping eller Oxelösund
Under den senaste tiden har Rörvik Timber fört diskussioner med så väl Norrköpings som Oxelösunds kommun. Båda kommunerna har enligt Per Rodert presenterat intressanta lösningar och något beslut är ännu inte fattat:

- Det är två utomordentligt bra lägen båda två och det är två framåt kommuner som båda satsar på att ha en bra hamnanläggning, vilket är viktigt i de här sammanhangen.

Noggrann utvärdering
Nu ska de förslag som presenterats utvärderas av företaget och när det slutgiltiga beslutet kommer att fattas säger sig Per Rodert inte kunna uttala sig om idag. 

- Vi kommer att göra en mycket noggrann utvärdering och när i tiden vi kan komma till ett avgörande vet jag inte idag.

Han säger också att det nya sågverket kommer att ge minst ett par hundra arbetstillfällen, men att det kommer att ta tid innan det står färdigt:

- Vi pratar om en horisont på ett flertal år här. Först ska ju vi göra vår utvärdering och sen är det ju en tillståndsprövning som ska genomföras för att man så få bygga en sådan här anläggning.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se