Moderaterna kan få del i LT

Länstidningens styrelse diskuterar en uppgörelse med moderata samlingspartiet som går ut på att moderaterna skulle köpa in sig i tidningen.
Det bekräftar nu Rune Berglund, det socialdemokratiska partiets och fackens representant i tidningens styrelse, för Radio Jämtland. I så fall skulle moderaterna få utrymme för en egen ledarsida och Länstidningen skulle få ett välbehövligt tillskott till ekonomin. Det är Länstidningens bekymmersamma ekonomi som gör att man nu kanske måste ompröva ett förslag som man sa bestämt nej till för något år sedan. - Det kan vara fråga om att tidningen över huvud taget ska finnas kvar, säger Rune Berglund. På måndag ska samtliga ägarrepresentanter träffas för att diskutera frågan.