Samhällsforskning i Kiruna får fortsätta.

Verksamheten vid Samhällsgeografiskt Miljöcentrum, SMC i Kiruna med ca 20 anställda kommer att leva vidare tack vare nationellt stöd och kommande EU stöd.
Enligt socialdemokraten Harald Eriksson i Kiruna är nu den nationella finansieringen på totalt 5 miljoner till ett av SMC s huvudprojekt klar. Den 19 december väntas också Strukturfondsdelegationen ta beslut om ytterligare 7 miljoner kronor i EU stöd till projektet som kallas SEDEN. Det är ett projekt som ska utveckla och förbättra SMC:s simuleringsmodell SVERIGE som används för att analysera en lång rad samhällsförändringar.