Miljödomstolen ger klartecken - nu kan SSAB utöka

Miljödomstolen gav idag SSAB Tunnplåt i Borlänge tillstånd att utöka sin produktion. MIljödomstolen anser att SSAB i stort uppfyller dom miljövillkor som ställs. Men domstolen ställer ändå vissa krav.
Miljödomstolen har genomfört den största genomgången hittills av miljön vid SSAB Tunnplåt i Borlänge. Detta i samband med att SSAB vill öka produktionen av bland annat varmvalsad plåt, från 2,8 miljoner ton er år till 3,2 miljoner ton. Enligt företaget är det en nödvändighet för Tunnplåts framtida utveckling. Lokala miljöföreningar anser att SSAB inte gör tillräckligt för miljön. Men företaget har lyckats övertyga Miljödomstolen om motsatsen och miljöchefen på SSAB Tunnplåt Göran Andersson är nöjd efter domen idag. Men Miljödomstolen ställer vissa villkor för ökad produktion. Det handlar om en begränsning av utsläppen av kväveoxid och lösningsmedel. Rengöringen av vattnet måste också bli bättre.