Mp vill ge rabatt på kondomer

Ungdomsrabatten på preventivmedel bör även gälla kondomer. Trots att de inte räknas som läkemedel. Det tycker miljöpartiets landstinggrupp i en motion till fullmäktige. Miljöpartisterna anser att ansvaret för att skydda sig mot graviditet och smittspridning är gemensamt får båda könen. Och därför ska rabatten också omfatta pojkar och kondomer.