Venjan - ett internationellt utbildningscentrum

Den lilla glesbygdsbyn Venjan i Mora blir centrum för internationellt lärande, och venjanborna blir spindlar i nätet för att sammanföra lärare och elever runt om i världen. Finansieringen för projektet Venjan-Glob är klar. Igår fick man 3,5 miljoner kronor från EU:s Mål 1.
Det är det fleråriga samarbetet mellan Venjan och det Mångkulturella Folkbildningscentret MKFC på Stockholms folkhögskola som gjort att skolan vill lägga själva navet i sin globala distansutbildning i just Venjan. Det är där kurser ska paketeras och läggas ut på nätet, det är där som venjansborna ska fungera som ett slags kunskapsmäklare, säger rektorn Marja-Riita Ritanoro. Redan nu finns ett stort intresse runt om i världen att lära sig mera om t ex svensk kultur och svensk design - och tanken är att kunskapstörstande utlänningar först läser en kurs och sedan reser till Norden för ett besök - vilket i sin tur ger jobb åt t ex turistföretag - Och i Venjan planeras en årligen återkommande innovationsfestival där forskare, studenter lärare och allmänhet träffas för att utbyta tankar.