Svag ökning av konkurser i Dalarna

Under årets 11 första månader har 162 företag i Dalarna gått i konkurs. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period i fjol. I landet som helhet har konkurserna ökat med 9 procent i år. Uppgifterna kommer från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.