Sexualundervisning underkänns av eleverna

Nästan 600 gymnasieelever i Västerås har fått svara en på enkät om vad de tycker om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Sju av tio elever tycker att undervisningen är dålig.
Enkäten gjordes 2001 och var frivillig och anonym. 586 elever har svarat, flest på Wenströmska. Nästan 90 procent av eleverna tycker att sex- och samlevnadsundervisningen är viktig, samtidigt som knappt 72 procent av eleverna inte är nöjda med den undervisning de får idag. Både killarna och tjejerna vill att samlevnadsundervisningen ska handla mer om vanliga känslor och händelser som vänskap, olycklig kärlek, förälskelsens innehåll och att kunna sätta gränser. Men målet med undervisningen ska vara att stärka självkänslan och identiteten. Enkätundersökningen visar tydligt att kränkningar, trakasserier, jämställhet och maktkamp är prioriterade ämnen som hela tiden finns i ungdomarnas vardag. När det gäller sexualiteten vill ungdomarna i första hand veta mer om könssjukdomar, preventivmedel och abort. Men de vill även diskutera sexuella övergrepp, grupptryck, sexuell jämställhet och sexuellt tvång. Att sexuella kränkningar, övergrepp och tvång kommer upp som prioriterade områden tyder på att det är ganska vanligt. Svaren visar att skolan måste jobba mer med värderingar och attityder och att det ska ske ur ett genusperspektiv. De flesta elever vill också att sex och samlevnadsundervisningen ska ske i mindre grupper och ibland också med killar och tjejer för sig.