Musikkurs för kvinnor

En 40 veckor lång yrkesförberedande utbildning i musikproduktion för kvinnor ska starta på Gotland. Kursen, som heter Elektra, vänder sig till unga kvinnor som har kopplingar till musikindustrin. Initiativtagare till utbildningen är Länsstyrelsen och målet är att bryta branschens mansdominans. Utbilddningen startar i slutet av januari nästa år och hålls i Sandkvie studio.