Företagare förlorar på budget

Gårdagens budget var en besvikelse för länets företagare. Det säger Klaus Leidecker, regionchef för Företagarnas Riksförbund i Kalmar län.
Leidecker säger till P4 Kalmar att han hade hoppats på att budgeten bland annat skulle innehålla satsningar på E22:an och sänkningar av de sociala avgifterna för företagarna i regionen. I stället finns det ingenting som visar att regeringen ser allvarligt på regionens problem som till ex utflyttning och företags nedläggning.