Finland begär tankersamtal

Finland begär att EU-kommissionen ska inleda förhandlingar med Ryssland, Estland, Lettland och Litauen om dom tankfartyg som används i Östersjön. Den finska regeringen anser, att om EU nu verkligen förbjuder tankfartyg med enkelskrov, så finns det risk att dessa båtar i stället går in till den ryska hamnen Primorsk längst in i Finska viken.