Sjukskrivning dåligt för sjuka

Problemet med den växande ohälsan i arbetslivet bör angripas på ett annat sätt än med rutinmässiga sjukskrivningar. Det hävdar i alla fall Lars Englund som är distriktsläkare i Dalarna.
Englund har forskat om attityder till sjukskrivning och läkares sjukskrivningspraxis och han har kommit fram till att de flesta med symptom på utbrändhet skulle må bättre av att fortsätta vistas på arbetsplatsen, åtminstone på deltid. De allra flesta mår faktiskt sämre av att gå hemma, menar Lars Englund.