Västeråsin suomalaisille oma vanhustentalo

Västeråsin suomalaiset saavat oman vanhustentalon lähivuosina. Västeråsissa perustettiin perjantaina suomalaisten vanhustentalohankkeelle oma säätiö. Västeråsin kunta on osoittanut Mälarkoti-hankkeelle mahdollisen rakennustontin ja vanhustentalon piirrustukset ovat tarkistusta vaille valmiit.
Säätiön perustivat yhdessä seitsämän ruotsinsuomalaista yhdistystä: suomiseura Katajaiset, suomalainen sosiaalidemokraattien yhdistys, Västeråsin terveysyhdistys, suomalainen PRO, Karjalaseura Vanari, Inkeriläisseura ja Sotaveteraanit. Näista neljä asetti edustajansa säätiöhallitukseen. Säätiön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kaski-Kallio, joka toimi aikaisemmin myös Mälarkoti-yhdistyksen puheenjohtajana.