FN får Iraks vapenlista

Iraks FN-ambassadör sa på fredagskvällen att hans land som begärt ska överlämna vapenförteckningen till FN:s inspektörer på lördagen. Det innebär att Irak iakttar den tidsfrist som finns i FN:s resolutioner.
FN-ambassadören Mohammed al Douri sa samtidigt att Irak står fast vid att hans land inte har kvar några massförstörelsevapen. Rapporten uppges omfatta mer än 10 000 sidor engelsk- och arabiskspråkig text. Säkerhetsrådet har därför beslutat att inspektörerna själva ska göra en analys av innehållet innan rådet börjar sin formella behandling av ärendet.