Lägre skatteintäkter

Staten fick förra året in 31 miljarder mindre i skatt än år 2000. Det visar siffror från riksskatteverket som nu är klara med granskningen av deklarationenrna för 2001. De lägre skatteintäkterna beror framförallt på lägre kapitalvinster i börsrasets spår.