Näringslivsförening ska utveckla Gotland

Tillväxt Gotland” blir namnet på den nya ideella förening som gemensamt skall få kommun, näringsliv, länstyrelse och högskola att utveckla Gotland.

Den nya näringslivsorganisationen presenterades och diskuterades vid ett möte i Sockerbruket i Roma.

Anledningen till att det blir i föreningsform är att det ska vara ett öppet arbete som alla kan ta del av.

- Fler kan också delta om det är en förening, till exempel länsstyrelsen och högskolan får det enklare att vara med, säger kommunalrådet Eva Nypelius, centern.