Norska officerare vägra lämna ifrån sig vapen

Den norska försvarsmakten har polisanmält över 100 officerare. Anledningen är att de har vägrat lämna ifrån sig sina vapen.
För två år sedan beslutade stortinget att officerare inte skulle få förvara sina tjänstevapen i hemmet. Trots påtryckningar har många yrkesmilitärer vägrat att lämna ifrån sig vapnen, och 113 officerare har därför polisanmälts.