Sekretess om pälsdjur upphävs

Djurens rätt får nu ut uppgifter om pälsdjursfarmerna i Simrishamn.
Miljöchefen i kommunen hemligstämplade för ett tag sen inspektionsprotokoll från farmerna. Organisationen Djurens rätt hade begärt ut dem, men miljöchefen befarade att uppgifterna kunde leda till skada för uppfödarna, bland annat sabotage. Djurens rätt överklagade beslutet. Och i går upphävde miljö- och hälsoskyddsnämnden sekretessen. Nämndens ordförande Tommy Mårtensson säger till Radio Kristianstad att han förstår varför miljöchefen hemligstämplade uppgifterna men att det inte finns något rättsligt stöd för det. Djurens rätt har begärt ut uppgifter om pälsdjursfarmer över hela landet. Organisationen vill kartlägga verksamheten eftersom man misstänker att allt inte går rätt till.