Lång väntan på cancerdiagnos

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg klarar inte vårdgarantin för alla cancerpatienter. Människor med misstänkt lungcancer eller hjärntumör får vänta för länge på diagnos, visar en rapport från Västra Götalandsregionens etikkommitté. En vuxen människa som misstänks lida av cancer ska inte behöva vänta mer än två veckor.