Örning föreslås till dubbla roller

Moderaten Christer Örning i Örkelljunga föreslås få en plats bland kommunens revisorer. Samtidigt är han vd för det kommunala bolaget Fjärrvärmeverket - en av de verksamheter som revisorerna kan komma att granska.
Sven Olof Collin som är lektor i ekonomi på högskolan i Kristianstad ser stora risker med att politiker har de här dubbla rollerna. Christer Örning själv säger att han tänker tacka nej till platsen bland revisorerna om det blir för mycket protester mot förslaget.