Region Skåne inrättar etiskt råd

De ska hjälpa hälso- och sjukvårdsnämnden med olika etiska dilemman och simulera till diskussion om etik med politiker och personal i sjukvården.

En av medlemmarna i rådet blir förre ärkebiskopen KG Hammar.  Ordförande blir Ingalill Rahm Hallberg, som är professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet.

– Det kommer att handla mycket om övergripande frågor att göra, särskilt frågor om prioriteringar, säger

Det etiska rådet ska alltså inte ta ställning i enskilda patienters fall, utan vara rådgivare till både vårdpersonal och sjukvårdspolitiker.

Henrik Hammar, som är sjukvårdsregionråd, säger att politikerna kan behöva råd när det gäller etiken.

– Etiska frågor vill man han en professionell bedömning av, säger Henrik Hammar.

Både Henrik Hammar och Ingalill Rahm Hallberg tror att det finns många frågor där ett etiskt råd kan bidra med nya tankar och vinklar på svåra frågor som kan dyka upp inom vården.

Ett exempel är vilka behandlingar som ska erbjudas, och hur man ska väga olika patienters behov mot varandra.