Stiftet övade för katastrofer

En stiftsövning under ledning av Biskop Esbjörn Hagberg har genomförts i veckan.
Övningen skulle visa hur församlingar och stiftsledning hanterar en tänkt svår katastrof i samhället. Nu ska övningen utvärderas.