EU:s jordbruksstöd bör bli nationell fråga

Statsminister Göran Persson sa på fredagen att EU:s jordbruksstöd på sikt bör upphöra och föras till nationell nivå. Det här är inget som kan ske under de närmaste åren, eftersom EU:s nuvarande budget löper till 2006, men det kan komma att bli aktuellt på sikt.
Livsmedelsekonomiska institutet i Lund, en myndighet som specialstuderar EU:s jordbrukspolitik, har i en studie kommit fram till samma sak som statsministern. Institutets generaldirektör Lena Johansson säger till Ekot att eftersom de naturliga förutsättningarna varierar i Europas länder bör man bättre kunna administrera stödet till jordbruket nationellt. Farhågorna är då att villkoren kommer att bli mycket varierande för bönder i olika delar av Europa.