Snäckscen överklagas igen

Fastighetsägare vid Snäck överklagar nu än en gång turerna kring bygget av en scen vid Snäck.
Länsstyrelsen har tidigare beslutat att bygget av scenen och det nya taket till den, inte innebär någon olägenhet för grannarna. Men grannarna menar att det är ett bekymmer och man vill nu att länsrätten ska upphäva beslutet och att inte godkänna bygglovet för taket. Grannarna vill också att taket helt ska tas bort.