Missvisande minskning av besöksförbudsbrott

I Gävleborgs län minskade brotten mot besöksförbuden med 75 procent mellan åren 2000 och 2001. Det visar statistik från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Men det är tyvärr bara en tillfällig minskning.
Monika Edlund på BRÅ så har specialstuderat den här typen av brottslighet. Och hon säger till radio Gävleborg att brotten mot besöksförbuden återigen har ökat under 2002. Enligt Monica Edlund kan anledningen vara att kvinnor blir allt mer uppmärksammade på att de faktiskt kan anmäla den här typen av brottslighet.