Glödlampsåtervinning fungerar dåligt

Glödlampor är ett stort miljöproblem. Varje år säljs mer än 60 miljoner glödlampor i Sverige, men bara en bråkdel går till återvinning, trots att det finns lag på det.
De flesta trasiga glödlampor hamnar i förbränningsugnar eller på sopberget och det bidrar till att 40 ton av tungmetallen bly hamnar i vår miljö. När det gäller lysrör tillkommer även utsläpp av kvicksilver. Enligt lagen är det kommunerna som ansvarar för insamlandet av glödlampor och Cecilia Holmblad som arbetar på tekniska förvaltningen i Helsingborg menar att kommunerna inte gjort tillräckligt. - De flesta kommuner samlar bara in glödlampor på några få ställen. I Helsingborg samlar vi in på sju ställen och har planer på att prova med fastighetsnära insamling, men vi kan säkert göra mera, säger hon.