KLS planerar djurskyddsåtgärder

Kalmar läns slakterier planerar åtgärder för att minska stress och klämrisk i samband med slakt. Och för att öka medvetenheten om de etsiak aspekterna i samband med slakt. Det säger Tomas Gustafsson, vd för KLS, med anledning av anklagelserna mot slakteriet om brister i djurskyddet
På KLS står man för den djuromsorg man bedriver i dag, och man anser att man arbetar inom de ramar som Livsmedelsverket kräver. Dräktiga djur FÅR slaktas och att slaktdjur dör under transport är inte konstigare än annan dödlighet i vår omgivning, säger KLS.