Tillstånd för Molybdenbrytning i Aitik

Myndigheten Bergsstaten gav på onsdagen Boliden tillstånd för utvidgad brytning av koppar i Aitikgruvan i Gällivare. I koncessionen ingår också rätt att för första gången bryta molybden i Sverige.

– Det är en viktig legeringsmetall som har högt värde. Halten är 40 gram per ton, säger Jan-Olof Hedström, Bergmästare till TT.

Halten motiverar inte brytning av enbart molybden, men eftersom Boliden ändå bryter andra malmer kan metallen ändå utvinnas med lönsamhet.

– Marknadspriset har blivit så högt att det blivit intressant att ta hand om molybdenet, säger Peter Richardson, platschef i Aitik.

Den bearbetningskoncession som Boliden fick på onsdagen omfattar 201 hektar, där brytning av koppar, silver, guld och molybden får ske.

Sedan tidigare har Boliden bearbetningskoncession för 350 hektar i Aitikområdet.

Det nya tillståndet är en förutsättning för företagets planer på fördubbling av brytningen i Aitik, från 18 miljoner ton malm till 36 miljoner ton per år, där koppar är den viktigaste beståndsdelen.

Nu återstår tillstånd från miljödomstolen att utvidga brytningen, en dom som väntas meddelas vid årsskiftet.

SR Norrbotten/TT
nyheter.norrbotten@sr.se