Olycksdrabbad väg byggs om

Den olycksdrabbade riksväg 49, söder om Askersund ska byggas om. En ny väg ska byggas genom Frövi och den så kallade södra tvärleden, söder om Örebro, är de första projekt som länsstyrelsen vill genomföra.
På fredagen klubbades den nya vägplanen för Örebro län. Länsstyrelsen har fördelat sammalagt 791 miljoner kronor för olika vägprojekt fram till år 2015 och de nämnda vägarna är alltså de som byggs först.