Tredubbling av antalet kikhostafall

Antalet fall av kikhosta har tredubblats i Halland senaste året.
Men det är inte tal om någon epedimi, säger smittskyddsläkare Anders Lindberg till Radio Halland. Eftersom så få haft kikhosta de senaste åren har färre utvecklat immunitet mot sjukdomen och det är orsaken till kikhostans utbredning i år, säger han.