Pengar tillbaka till bönderna

Lantbrukarna får lättnader i den nya budgeten.
I våras lovade finansminsister Bosse Ringholm att bönderna skulle få ekonomiska lättnader för att inte missgynnas i konkurrensen med grannländerna. I den nya budgeten föreslår regeringen att 400 miljoner kr från avgifter ska återföras till jordbruket. Däremot blir det ingen på lägre dieselskatt på arbetsfordon. Den frågan ska utredas vidare och utredningen i sin helhet väntas vara klar om drygt ett år.