Övergödning största miljöproblemet i Sörmland

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om de viktigaste miljömålen i länet, och det övergripande målet är att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom tjugo år. Övergödningen räknas som det största enskilda miljöproblemet i Sörmland idag och orsakas mestadels av läckage av näringsämnen från jordbruket.
Prioriterat av länstyrelsen är bland annat kampen mot övergödning, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö.