Samarbete om bredband

Nio av länets elva kommuner har kommit överens om att upphandla bredband tillsammans. Poängen med att samarbeta över kommungränserna är att få ner priset.
-I det här fallet är stor stark och stor är intressant, säger Åke Jansson, förbundsdirektör för Västmanlands Kommunförbund. De enda kommuner i länet som inte är med i samarbetet är Västerås och Heby eftersom de redan har kommit igång med sin bredbandsutbyggnad.