Barnlösa par köar för äggdonation

Intresset för att ta emot ett donarat ägg är stort bland barnlösa par. Äggdonation blir tillåtet i Sverige från och med nästa år och redan nu står flera hundra par i kö rapporterar P4- programmet Efter Tolv.
Trots att lagen om äggdonation träder i kraft vid årsskiftet så är Socialstyrelsen inte klar med riktlinjerna för äggdonation. Flera läkare har haft synpunkter på det förslag till riktlinjer som Socialstyrelsen har skickat på remiss där läkarna anser att Socialstyrelsen ställer alltför hårda krav på äggdonatorer. Någon åldersgräns för donatorn eller mottagare av ägg blir det troligen inte, enligt Kristina Berg professor vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Än så länge är det bara ett fåtal universitetssjukhus som har både utrymme och kompetens för att hjälpa barnlösa par via äggdonation. Socialstyrelsen riktlinjer och allmänna råd väntas vara klara till jul.