Antalet arbetslösa i länet ökar

Det fortsätter att se dystert ut på arbetsmarknaden i länet.
Ett trendbrott är att efterfrågan på lärare och personal till handel också minskar. Den sista november var 5800 jämtlänningar utan ordinarie arbete. Av länets kommuner är det bara Krokom och Strömsund som hade färre arbetslösa i november jämfört med samma tid i fjol.