21 kulturmiljoner till Värmland

3,8 miljoner kronor till Värmlands museum, 15,1 miljoner till Musikteatern och två miljoner till Västanå teater. Det blev det värmländska reaultatet när statens kulturråd i går presenterade hur bidragen ska fördelas nästa år.
Västanå teater är också en av sex teatergrupper som kan vänta sig samma bidrag i två år till. Drygt 367 miljoner kronor har fördelats till teater-, musikteater- och dansinstitutioner i landet.