Arbetspool i Lessebo ska underlätta för företagen

Vid en kraftig ökning av orderingången till ett visst företag i Lessebo kommun ska det företaget i framtiden kunna låna anställda från företag där det för tillfället är för många anställda.
Det är huvudtanken med den så kallade arbetspool som nu ska bildas med företag i Lessebo kommun. Det här projektet har nämligen nu fått klart med närmare 400 000 kronor i EU-stöd. Dessutom bidrar Lessebo kommun, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen med sammanlagt en dryg halv miljon kronor.