Två nya naturreservat i Östergötland

Östergötland har fått två nya naturreservat. Det är Kottebo samt Holkabergs- och Narbäcks reservat. Därmed finns det nu 121 naturreservat i länet.
Kottebo naturreservat ligger i södra delen av Linköpings kommun och Holkabergs- och Narbäcks naturreservat utmed Vätterförkastningen i sydligaste delen av Ödeshögs kommun. De nya reservaten har en sammanlagd areal på 104 hektar och har bildats för att skyddas från skogsbruket, eftersom båda områdena hyser en del hotade arter.