Många vill hälsodiplomeras

Intresset för hälsodiplomering är stor bland Dalarnas arbetsgivare. Det är Korpen som i samverkan med bland annat Statens folkhälsoinstitut ska hjälpa till att planera ett långsiktigt hälsoarbete på arbetsplatsen.
Dom arbetsplatser som nu arbetar för att bli hälsodiplomerade fick igår lyssna till ett föredrag av hälsoekonomen Per Lundqvist. Han talade om hur viktigt det är med ett ekonomiskt hälsotänkande. - När man tittar på vad hälsa får för konsekvens, då pratar man om mycket mer än bara sjukfrånvaro. Och när man värderar det i pengar så ser man att när man gör någonting för hälsa så är det värt väldigt mycket för alla företag och organisationer, säger Per Lundqvist till Dalanytt. För att en arbetsplats ska bli hälsodiplomerad krävs bland annat att företaget har en friskvårdspolicy och en personlig hälsostrategi för varje medarbetare som kontinuerligt följs upp. Det tar cirka ett år att bli diplomerad och idag har åtta arbetsplatser i länet diplomerats. 45 andra arbetsplatser arbetar för att bli diplomerade. Bland dem finns Banverket. - Vi vill satsa på att få ner våra sjukskrivningar för att få folk att må bättre. Vi subventionerar motionsaktiviteter och vi har gjort en avstämning av hur folk mår idag, säger Ulla Johansson, personaladministratör på Banverket.