Oxelösund servicevänligast i länet

Oxelösunds kommun får bra betyg av näringslivet när det gäller servicen i kommunen. Det här enligt en undersökning som Stockholm Business Alliance, SBA, gjort tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB bland 43 kommuner i Stockholms- och Mälarregionen. Oxelösund fick betyget 72 av 100 möjliga och blev med det bäst i Sörmland.

Det som näringslivet har fått betygsätta i sina kommuner är myndighetsutövningen. Det är det som alla kommuner har gemensamt och måste hantera.

Fem olika verksamhetsområden har betygsatts nämligen: handläggningar av ansökningar om bygglov, markupplåtelser och serveringstillstånd. Dessutom utövande av miljö- och hälsoskyddstillsyn och brandtillsyn.

Där hamnar alltså Oxelösund på en klar förstaplats bland kommunerna i Sörmland. Bara åtta kommuner fick bättre betyg i undersökningen som helhet. Bättre än genomsnittet hamnade Nyköping på 67, Eskilstuna och Gnesta med 66 och Trosa 65. Exakt på genomsnittet 63 landade Flen. I botten hamnade Katrineholm med betyget 59 och hade bara fyra kommuner efter sig i undersökningen.

Det här var den första undersökningen i ämnet och resultatet ska användas för att utveckla kontakterna mellan kommuner och näringsliv. Nya undersökningar ska nu göras regelbundet, som en del i utvecklingsarbetet.

Reino Helin
reino.helin@sr.se