Utvecklingscentrum i Ödeshög permanentas

För att permanenta det lokala utvecklingscenter som finns i Ödeshög, har nu 513 000 kronor beviljats i EU-bidrag.
Syftet med centret är att ge småföretagare och nyföretagare stöd och vägledning samt att det i förlängningen ska leda till ökad tillväxt och sysselsättning i företagen. Även ALMI, Arbetsförmedlingen, landstinget i Östergötland och Ödeshögs kommun bidrar med pengar till en permanentning av utvecklingscentret, sammanlagt 770 000 kronor.