Slarv ger vattenproblem

Fem kommuner av sex har slarvat bort ett brev från Lygnerns vattenvårdsförbund. Ett brev där förbundet ville ha lite mer pengar för att skaffa sig en bättre kontroll av alla de bäckar och åar som rinner till Lygnern och dess utlopp i Kattegatt.
Både Viskan och hela Lygnern och sjöns tillrinnings- och avrinningsområde måste kontrolleras bättre. Därför har både Viskans vattenvårdsförbund och Lygnerns vattenvårdsförbund beslutat att mäta vattenkvaliten på många fler ställen än vad som görs idag. Men det här kostar pengar och det är kommunerna som betalar. Därför skickades en begäran om besked ut till sex kommuner som ingår i förbundet. Bollebygd, Härryda, Marks kommun, Bollebygd och Varberg. Efter påminnelse om brevet har ändå fem kommuner inte svarat och två av dem, Borås och Härryda säger sig inte ha fått någon förfrågan. De tre andra hade glömt av att de fått någon förfrågan.