Pensionerade professorer slåss för jobb

Ett 40-tal pensionerade professorer i Göteborg har öppnat en egen vikariepool, Seniorpoolen, för att bistå universitetet med sina kunskaper även efter pensioneringen, till exempel som lärare, men poolen lever på donerade medel och får inget ekonomiskt stöd från universitetet. Den har också fått nej från regeringen nej, trots att det snart kommer att råda stor brist på universitetslärare. (Ekot)
– Seniorer kan väl inte sitta och mata duvor på torget, utan vi är ju fortfarande engagerade i att jobba med utbildningsfrågor och forskningsfrågor. Vi brukar säga att vi försöker återanvända nypensionerad kompetens, säger tandläkaren och professorn Guy Heyden som var med och startade Seniorpoolen 1997 och som själv gick i pension för två år sedan. Poolens professorer tycker att deras kunskaper borde tas tillvara även om de inte längre jobbar vid och får lön från Göteborgs universitet. Förutom att erbjuda sig att vikariera som lärare erbjuder de sig också att hålla föreläsningar utanför universitetet. Vill inrätta sekretariat Hittills har verksamheten finansierats med donationer, men nu vill man inrätta ett formellt sekretariat för att bättre kunna samordna verksamheten. För detta ansökte man om 250 000 kronor i bidrag från universitetet, men universitetet sade nej, ”vi kan ordna vikarier själva” sade man, och Guy Heyden tror att motståndet kan bero på att de äldre professorerna ofta upplevs som hot från yngre kolleger. – Det är väl den hotbilden som hänger över oss hela tiden, det vill säga att många av de kolleger som har efterträtt oss kanske tycker liksom att de vill bli av med oss så fort som möjligt så att de kan engagera sig i nya arbetsuppgifter, och det tycker jag är oerhört viktigt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte lägger oss i skötseln av våra gamla arbetsplatser, säger Guy Heyden. ”Det är ju en fin idé” Guy Heyden har även ansökt om bidrag från regeringen, men utbildningsminister Thomas Östros sade också nej, trots att det snart kommer råda stor brist på universitetslärare. – Det är ju en väldigt fin idé, men vi har ju inte på departementet några resurser för att stötta den här typen utav initiativ, utan det ska komma lokalt och gärna använda de resurser som finns ute på högskolan för att fundera hur man kan attrahera äldre akademiker att faktiskt vilja vara kvar och bidra med sina kunskaper, säger Thomas Östros. – Jag är beredd att fortsätta den diskussionen - i det här läget har vi inga extra resurser just till detta. ”Östros gör det lätt för sig” Men Björn Järbeur, direktör vid Göteborgs universitet, tycker att utbildningsministern gör det för lätt för sig. – Det är ju lättare att vara positiv när man inte behöver betala. Universiteten har ju inga pengar över - vi försöker ju att få allt minskande anslag att räcka till, säger Björn Järbeur. Seniorpoolen tänker inte ge upp Seniorpoolen i Göteborg faller alltså mellan stolarna, men Guy Heyden tänker inte ge upp för det, säger han. – Jag tycker att det är tragiskt att man belönar sina gamla arbetshästar på det här sättet. Vi får väl bli något slags grå pantrar istället, vi kommer ju inte att ge oss.
Kristina Hedberg, Göteborg, och Anna Lithander