Biståndsgivare tröttnar på Nordkorea

Nordkorea och dess miljoner svältande överges nu av världens biståndsgivare. Intrycket att landets regim fortsätter att bryta mot internationella överenskommelser har slagit igenom med full kraft. Främst sker brotten genom fortsatt utveckling av kärnvapen.
FN gick den här veckan ut med en ny vädjan om pengar för sitt nödhjälpsprogram i Nordkorea. Två miljarder kronor behövs för att hålla liv i sex och en halv miljoner spädbarn, gravida kvinnor och åldringar, men hoppet om gensvar är svagt då Nordkorea bildligt sagt fortsätter att att bita den hand som föder landet - Japan säger nej, Sydkorea säger nej, USA säger nej och EU säger nej. Bara halva matbehovet om dagen Enligt Trevor Rowe, chefstalesman för FN:s World Food Program, har detta FN:s livsmedelsorgan den senaste månaden tvingats stänga så kallade feedingcenters som hållit liv i tre miljoner människor. Nu hänvisas de hungrande till regimens hårt ransonerade livsmedel om 270 gram ris per person och dag, mindre än hälften av vad som är minimum. Det är åttonde året som ett hungrande Nordkorea försörjts av världens biståndsgivare, men nu har världen tröttnat. Erkännandet för ett par månader sedan att landet fortsatt att utveckla kärnvapen rågade måttet, och erkännandet att man kidnappat japaner, befrämjade inte direkt biståndsviljan där. Biståndet räcker en månad Som det nu verkar kan Nordkorea bara räkna med 33 000 ton av de 512 000 ton som behövs för nästa år. Det räcker för en månad. Nordkoreas svältande betalar nu priset för att regimen fortsatt bära sig illa åt, säger Johan Schaar som är chef för Sidas katastrofhjälp. – I Nordkorea ser vi hur politiken har fullt genomslag i den situation som där råder. Det är ju en kronisk situation, med kroniskt underskott, och människor är helt beroende av livsmedelsbistånd utifrån, och plötsligt har vi en betydligt allvarligare kris än den redan svåra kris som vi hade tidigare, säger Johan Schaar.
Bengt Therner